References

Home

  1. Novák I., 1989: Seznam lokalit a jejich kódů pro síťové mapování entomofauny Československa. [List of localities and their codes for grid mapping of entomofauna in Czechoslovakia]. Zprávy Československé společnosti entomologické při ČSAV 25: 3-84.

  2. Pruner L. et Míka P., 1996: Seznam obcí a jejich částí v České republice s čísly mapových polí pro síťové mapování fauny. [List of settlements in the Czech republic with associated map field codes for faunistic grid mapping system]. Klapalekiana 32(Suppl.): 175 pp.

  3. Šedivý J., et al., 1989: Enumeration insectorum Bohemoslovakiae (Check list of Czechoslovak insects) III (Hymenoptera). Acta faun. ent. Mus. Nat. Pragae 19: 194 pp.

  4. Šedivý J. et Bezděčka P., 2001: Bibliografie blanokřídlého hmyzu České republiky (Hymenoptera) [Bibliography of Hymenoptera of the Czech Republic]. Sborník přír. klubu v Uh. Hradišti Suppl. 6: 81 pp.

  5. Šedivý J. et Bezděčka P., 2002: Doplněk Bibliografie blanokřídlého hmyzu České republiky (Hymenoptera). Sborník Přírodovědného klubu v Uh. Hradišti 7: 185–188.

  6. Holý K. et Zeman V., 2018: Catalogue of Ichneumonidae (Hymenoptera) of the Czech and Slovak Republic. Acta Musei Moraviae, Scientiae biologicae